Ericsson i China Mobile rozpoczynają współpracę w zakresie 5G

Ericsson i China Mobile Research Institute podpisały protokół ustaleń, według którego będą współpracować nad badaniami i rozwojem technologii 5G. Porozumienie pozwoli wprowadzać pierwsze zastosowania i innowacje technologii sieci mobilnej 5G.

96210

China Mobile, największy operator komórkowy na świecie pod względem liczby abonentów intensyfikuje inwestycje zarówno w rozwój inicjatyw 4G LTE i 5G. Na mocy protokołu ustaleń, który wstępnie obejmie pięcioletni okres, Ericsson i China Mobile będą współpracować w następującym zakresie:

  • Technologia radiowa 5G: weryfikacja, próby i standaryzacja 5G Air Interface na potrzeby komercyjnego wdrożenia od 2020 roku
  • Rozwój architektury z myślą o 5G: w tym ściśle powiązana praca nad 5G i rozwojem LTE, jak również innowacyjne funkcje RAN wspierające przyszłe przemysłowe zastosowania
  • Internet Rzeczy (IoT): prezentacja, weryfikacja i próba wąskopasmowego IoT (NB-IoT) na potrzeby komunikacji urządzeń na dużą skalę oraz współpraca w zakresie powiązanych pionowych przykładów użycia
  • Wspólne badania i działania standaryzacyjne w kierunku globalnych uzgodnień dotyczących 5G
  • Globalne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez Ericsson

Yuhong Huang, Deputy Head, China Mobile Research Institute (CMRI), powiedział: „China Mobile oficjalnie wdrożyła 4G pod koniec 2013 roku, a teraz oficjalnie uruchamia 4G+. Naszym celem jest poprawa wydajności sieci, z której korzysta 300 milionów zadowolonych klientów, i która jest kluczowym czynnikiem napędzającym chińską strategię „Internet Plus”.”

„Strategia „Internet Plus” nabiera tempa i rozwija się w zakresie transformacji i modernizacji gałęzi przemysłu i modeli biznesowych, poprzez wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Będąc kolejną generacją infrastruktury mobilnej, 5G to kluczowy filar światowego rozwoju teleinformatyki (ICT). Czujemy, że bliższa i aktywniejsza współpraca pomiędzy Ericssone a China Mobile będzie sprzyjać uzyskaniu namacalnych efektów dotyczących 5G poprzez pomoc w standaryzacji, badaniach i rozwoju oraz stworzenie zintegrowanego międzybranżowego ekosystemu.”

Chris Houghton, Head of Region North East Asia, Ericsson, powiedział: „Spodziewamy się, że komercyjne wdrożenie nastąpi w 2020 roku, zatem badania Ericsson dotyczące 5G przechodzą z laboratorium do testów w istniejących sieciach, zarówno w naszej siedzibie głównej w Szwecji, jak również we współpracy z naszymi partnerami w Azji Północno-wschodniej, Ameryce Północnej i Łacińskiej.

Protokół ustaleń pomiędzy Ericsson a China Mobile podpisano 21 grudnia w Pekinie.

Ericsson prowadzi i kieruje pracami nad standardem 5G – od badań rozwojowych i pre-standardowych prób w terenie, przez działania standaryzacyjne we współpracy ze światowymi organami normalizacyjnymi i grupami branżowymi. Dzięki kluczowym innowacjom takim jak Ericsson 5G Radio Prototypes, wykorzystującym antenę o zaawansowanej budowie, multi-user MIMO (Multiple Input Multiple Output) i kształtowanie wiązki, Ericsson i jego klienci-operatorzy będą kluczowymi graczami w kształtowaniu nowej generacji technologii sieci mobilnej, aż do komercjalizacji.

Więcej o 5G

Share this Post :

Comments are closed.